6
Δωμάτια

Ποτούλα (για 2-6 άτομα)

Αννιώ (για 2-3 άτομα)

Μαριγώ (για 2-4 άτομα)

Βγένα (για 2 άτομα)

Στάμω (για 2 άτομα)

Τσεβούλα (για 2 άτομα)

Κάθε δωμάτιο της Ρούγας είναι μοναδικό και κρύβει τη δική του ιστορία. Σχεδιασμένο και διακοσμημένο με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοση του τόπου, δίνοντας μια σύγχρονη αίσθηση ανανέωσης.